Wniosek o zwolnienie z funkcji kuratora

Rezygnacja może mieć charakter natychmiastowy bądź odroczony do momentu w niej wskazanego.Wniosek powinien zawierać też podstawowe dane osobowe oraz własnoręczny podpis.. Osoby prawne, w tym także spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna) działają przez swoje organy: zarząd, radę nadzorczą (nie w każdej spółce z o.o. jest ona obowiązkowa) oraz zgromadzenie wspólników.Członkiem zarządu oraz organu nadzoru może być tylko osoba fizyczna.. Ustawy o kuratorach sądo…

Regulamin | Kontakt