Wniosek o przyznanie opiekunki z mops

zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 .. PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY/OPIEKUN PRAWNY/ PEŁNOMOCNIK* .. opiekuna prawnego.. zm.) pomoc materialna przysługuje: − uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończeniaWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO .. RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA PEŁNOLETNI UCZEŃ DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA LUB KOLEGIUM .. że w miesiącu po…

Regulamin | Kontakt