Lista adresów do doręczeń członków organu lub osób uprawnionych do powołania zarządu
  • Wzory
  • 14 września 2021 04:51

5a-5c stosuje się odpowiednio.. Wówczas tytuł może brzmieć: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki XYZ Sp.. Od 15 marca 2018 r. osoby uprawnione do reprezentacji spółki są zobowiązane do przedkładania sądowi oświadczenia o adresie do doręczeń.. Nowe obowiązki dotyczą składania sądowi rejestrowemu informacji dotyczących adresów dla doręczeń wszystkich osób reprezentujących podmioty wpisane do KRS, m. : członków zarządu, likwidatorów, prokurentów, wspólni…

Regulamin | Kontakt