Zwrot kosztów leczenia aok

Pobierz

Nie musi on, bowiem czekać na dany zabieg w swoim kraju, a korzystając z prywatnej opieki medycznej w np. w Polsce ma prawo do zwrotu kosztów leczenia od swojego ubezpieczyciela (np. NHS, HSE, AOK).. Pozostałe koszta są ponoszone przez ubezpieczonego.Infolinia w języku polskim dla klientów AOK Nordost.. Zwrócą Ci one poniesione koszty w takiej wysokości, w jakiej zwracają je osobom ubezpieczonym w tym kraju.. 10 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej), do wniosku dołącza się również kopię dokumentacji medycznej, z której wynika medyczna zasadność wystawienia recepty na lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia lub wyrób medyczny, którego dotyczy ten .Przygotowują profesjonalne plany leczenia i kosztów (tzw. Heil- und Kostenplan) oraz rachunki według obowiązującej w Niemczech klasyfikacji zabiegów stomatologicznych BEMA i GOZ, potrzebne Pacjentom do uzyskania zwrotu kosztów poniesionych za leczenie w niemieckich kasach chorych, tzw. Krankenkassen, np. AOK, BKK, DAK, TK i wielu innych.Z reguły refundacje pokrywają 60 procent kosztów leczenia koniecznych z punktu widzenia medycyny.. Dołącz oryginały rachunków i recept oraz dowody zapłaty.. Uzyskasz zwrot kosztów zgodnie z zasadami i stawkami obowiązującymi w kraju, w którym miało miejsce leczenie.Następnie możesz ubiegać się o zwrot od właściwych organów w kraju, w którym odbywa się leczenie..

Jeżeli koszt udzielonego Ci świadczenia będzie:Jak otrzymać zwrot kosztów leczenia.

W przypadku małych dzieci, cierpiących na choroby przewlekłe, dopłata wynosi 21 euro na dzień.Faktyczna wysokość należnego zwrotu kosztów może zostać ustalona jednoznacznie dopiero po udzieleniu świadczenia, w oparciu o dokumentację przedłożoną przez Świadczeniobiorcę przy wniosku o zwrot kosztów.Podobnie w maju 2019 roku Sąd Okręgowy w Opolu, po rozpatrzeniu sprawy osoby, która została poważnie poszkodowana w wypadku, przyznał zwrot kosztów prywatnego leczenia w kwocie ponad 350 tysięcy złotych oraz rentę w wysokości 12.596 zł miesięcznie.Jeśli płatność jest wymagana, możesz wystąpić o zwrot kosztów w odpowiedniej instytucji tego kraju lub po powrocie do domu złożyć wniosek o zwrot w swoim zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych.. Podobnie jak w Polsce naliczana jest dopłata za leki, która jest nakazana przez prawo.. Nie musi on, bowiem czekać na dany zabieg w swoim kraju, a korzystając z prywatnej opieki medycznej w np. w Polsce ma prawo do zwrotu kosztów leczenia od swojego ubezpieczyciela (np. NHS, HSE, AOK).. O zwrot poniesionych kosztów możesz również wystąpić do swojego ubezpieczyciela po powrocie do kraju.Jeśli skorzystałeś ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie UE, możesz ubiegać się o zwrot kosztów leczenia od Narodowego Funduszu Zdrowia..

Aby otrzymać pieniądze, które założyłeś za leczenie, złóż do swojego oddziału NFZ wniosek o zwrot poniesionych kosztów.

Witam serdecznie mieszkamw Pl a mąż pracuje i ubezpiecza mnie w Aok w Niemczech , czy mogę starać się z Aok o zwrot kosztow leczenia zębow, załozenia aparatów i mosty (skomplikowana sprawa) , tylko że bym leczyła zęby prywatnie .. Dopłaty te są uiszczane bezpośrednio w aptece.Inaczej niż w Polsce, gdzie 50 do 70 procent ceny za pomoce korekcji oczu jest refundowanych przez ubezpieczenie, w Niemczech prawo do refundacji kosztów za okulary i soczewki kontaktowe przysługuje jedynie dzieciom i młodzieży do lat 18 oraz ubezpieczonym z poważną wadą wzroku.AOK refunduje koszty opieki lekarskiej oraz zabiegów leczniczych, takich jak kąpiele i masaże.. Dotyczy to również Polaków, którzy planują leczenie za granicą.5.. )de albo złóż wraz z kopią dowodu osobistego w dowolnym oddziale AOK Nordost.Leczenie planowane: zabiegi chirurgiczne, rehabilitacja i inne, mogą być wykonane na terenie dowolnego kraju UE, a Pacjent ma prawo do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów leczenia u ubezpieczyciela (AOK- Niemcy, NHS- Wielka Brytania, HSE- Irlandia oraz pozostałe).Aok a zwrot kosztów leczenie ortodontycznego - Forum Prawne..

Ponadto AOK wypłaca 13 euro na każdy dzień pobytu, które mają pokryć część kosztów dojazdu, wyżywienia, noclegu oraz opłaty klimatycznej.

Jedynie wiem , że mam napisać do swojego Aok prośbę o .Stwarza to wiele możliwości dla każdego Pacjenta.. czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 16. na terenie Niemiec połączenie bezpłatne: 80 26575. z Polski opłata zgodnie z taryfą operatora: 26575.Wystarczy przedłożyć legitymację ubezpieczeniową "AOK-Gesundheitskarte" i AOK przejmie przeważającą część kosztów za przepisane przez lekarza leki.. Dotyczy to również Polaków, którzy planują leczenie za granicą.W ramach umowy z AOK lekarze będą wystawiać recepty prywatne.. Indywidualna refundacja zwiększa się, jeśli zęby są objęte regularną pielęgnacją.. NFZ zwróci Ci taką kwotę, jaką wydałby, refundując konkretne świadczenia w kraju.. Można je zrealizować w polskich i niemieckich aptekach.. Recepta musi zostać opłacona w aptece z prywatnej kieszeni..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt