Wzór wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Pobierz

zm.).Wypełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej Wejdź w poziom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.. Szukaj.. Każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej jest rejestrowany w systemie przez macierzystą szkołę podstawową.Jak podkreślał, o przyjęcie ubiega się 730 tys. absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.. Moje zainteresowania wiążą się z przedmiotami humanistycznymi.. obejmującymi zasady rekrutacji do szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez dyrektorów szkół do których kierowany jest niniejszy wniosek.. Prosimy o wpisanie we wniosku numerów telefonów do rodziców/opiekunów orazRekrutacja do szkół ponadpodstawowych.. Nazwa Szkoły.. Obecnie jestem uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Opolu.. Następnie należy złożyć wniosek w szkole, którą uczeń umieścił na 1. miejscu na liście placówek, do których aplikuje.Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem moich danych jest szkoła, oraz o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.. Od trzech lat uczestniczę w zajęciach Koła Polonistycznego.• wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021 wypełniony i wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie (podpisany przez kandydata i oboje rodziców/opiekunów prawnych).. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania kandydata do szkoły będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego..

Mam świadomość, że brakWzór podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Aby odzyskać kod dostępu do wniosku, wpisz kontaktowy adres e-mail, który został podany podczas rejestracji wniosku.. od 31 lipca - do 4 sierpnia br. - termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikuNajpierw uczeń wypełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - wskazuje w nim nazwy placówek, do których chce się zakwalifikować.. Wyjątkiem są tu szkoły z oddziałami dwujęzycznymi, oddziałami międzynarodowymi, oddziałami przygotowania wojskowego, oddziałami wymagających od kandydatów szczegółowych indywidualnych predyspozycji i szkół oraz oddziałów prowadzących szkolenie sportowe - tutaj termin upłynął 31 maja 2021 r.Nr wniosku: Strona 1 z 2 Wypełnia jednostka Data złożenia: Godzina złożenia: WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu.. Wypełnia uczeń.. Dlatego czy to chodzi o podanie o staż, o przyjęcie do szkoły, o pracę czy o urlop dołożymy wszelkich starań aby umieścić tu profesjonalnie napisane podanie, z którego będzie można do woli korzystać.. Przypomnij kod dostępu..

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej • 100 Wzór 9.

Na złożenie wniosku większość kandydatów ma czas do 21 czerwca, do godz. 15.00.Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z dokumentami (w tym zmiana wniosku).Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 3-5 sierpnia Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ W przypadku braku numeru potwierdzającego tożsamość.niniejszy wniosek.. Dane osobowe kandydata PESEL * Imię NAZWISKO Drugie imię Data urodzenia Miejsce urodzenia (miejscowość/powiat/województwo)Od 17 do 21 czerwca 2021 można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.. (pełna nazwa szkoły ponadpodstawowej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Wypełniają: uczeń i rodzice / opiekunowie prawni.. W szczególnosci mam swiadomosć przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania .Mowa tu o kandydatach ubiegających się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ kandydata do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 1..

Kod wniosku...

Wyszukaj wniosek.. Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata • 104 Wzór 11.. 16 sierpnia Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata przez złożenie dokumentów 17-20 sierpnia do godziny 15.00Nr wniosku: «Image:Kandydat_KodKreskowy» POSP Strona 3 z 4 podpis kandydata podpisy rodziców/opiekunów prawnych Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychPodanie o przyjęcie do szkoły.. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata • 103 Wzór 10.. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie powołania komisjiDzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, bez względu na liczbę szkół, które wybrał, i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach..

Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.Aneta Nowak Kraków, 27.05.2019 Ul.

Kandydaci spoza szkół prowadzonych przez Wrocław .. Aby potwierdzit wniosek naleŽy udat sie do placówki pierwszego wyboru: Technikum nr 10.Rodzice (opiekunowie prawni) niepełnoletniego dziecka bądź sam pełnoletni kandydat mają od momentu ogłoszenia wyników rekrutacji przez komisję rekrutacyjną tylko siedem dni kalendarzowych na złożenie wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia do danej placówki.Plik wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 2019 wzór.pdf na koncie użytkownika ngodinhgiang • Data dodania: 24 lip 2020 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Wzór 8.. 3.Już teraz możesz pobrać plik wniosek_o_przyjęcie_do_szkoły_ponadpodstawowej_2020/2021 w jednym z dostępnych formatów - PDF, DOC, ODT.. 2016, poz. 922) uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania.WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do klasy gdzie przedmioty są do wyboru przez ucznia na rok szkolny 2020/2021.PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ (wypełnić drukowanymi literami) Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021 według niżej przedstawionych preferencji: Nr NAZWA SZKOŁY Typ Profil /zawód Języki obce kontynuacja II język 1.. Jakie zainteresowania rozwijałeś / rozwijałaś w okresie nauki w szkole podstawowej, szkoleWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Udział w elektronicznej rekrutacji możliwy jest jedynie w przypadku, gdy wydrukowany i podpisany przez rodzica wniosek zostanie złożony w szkole ponadpodstawowej I wyboru lub zostanie załączony w formie skanu w elektronicznym systemie rekrutacji.Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 czerwca do 10 lipca br. - termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt