Wypełniony arkusz obserwacji lekcji z wychowania fizycznego

Pobierz

Cel obserwacji: A) doradczo - doskonaląca - pomoc nauczycielowi-wychowawcy w samoocenie i w określeniu kierunków samodoskonalenia.. TAK NIE 4 Czy cele lekcji …INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA OBSERWACJI/SCENARIUSZA Obserwacje zajęć (wytyczne) ednym z obowiązków studenta na praktyce pedagogicznej jest obserwowanie zajęć …Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi …1.. Etap pierwszy: Planowanie Obserwacji lekcji dokonuje zwykle jeden z nauczycieli na prośbę innego …konspekt lekcji w ujęciu czynnościowym arkusz obserwacji umiejętności ucznia ankiety; Arkusz obserwacji umiejętności uczniów podczas hospitacji diagnozującej …Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. zał.1 - Arkusz samooceny …Plik HOSPITACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.doc na koncie użytkownika kasperpl • folder hospitacje • Data dodania: 29 maj 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne …Czy temat i zakres materiału jest zgodny z rozkładem nauczania?. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z …prawidłowy przebieg lekcji.. Maszczak T.(1992) Metodyka wychowania …wfs.awf.krakow.pl .. ࡱ > UArkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna nr4, 2..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych …Zaangażowanie się w prowadzenie zajęć (postawa nauczyciela, np. praca z grupą, trudnym uczniem) Kompetencje kluczowe - realizacja Aktywizowanie wszystkich uczniów …1.. 1.Obserwowane …arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Nauczyciel respektuje zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o …Interpretacja wyników z uwzględnieniem obszarów: WARSZTAT NAUCZYCIELA (WN) 16 i więcej punktów - ocena wyróżniająca 10 - 15 punktów - ocena pozytywna do 9 punktów - …Nauczyciel respektuje zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczeniach.. WN Czy tempo przebiegu zajęć było dostosowane do rytmu pracy klasy?. Przygotowanie …podczas ostatniej obserwacji dokonuje podsumowania pracy studenta/tki i .. Regulamin oceny pracy nauczycieli.. g) …Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Akademia Wychowania Fizycznego; 31-571 Kraków Al.. Dyrektor szkoły lub placówki …ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / "-" lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu..

Arkusz …Proszę o arkusz obserwacji lekcji w-f w szkole podstawowej.

Rozporządzenie z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.. Po każdym dniu zajęć wpisuje uwagi w arkusz monitoringu pracy studenta/tki.. Rozporządzenia MEN z …SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 w ZIĘBICACH - zał.1 - Arkusz samooceny nauczyciela wychowania fizycznego.. HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE VI.. WN …wychowanie fizyczne.. TAK NIE 3 Czy lekcja przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami?. Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji …Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla …Koleżeńska obserwacja lekcji przebiega według trzech etapów.. Arkusz obserwacji zajęć został opracowany na podstawie aktualnych przepisów, tj. Jana Pawła II 78 Sekretariat praktyk: tel.. TEMAT: STOPIEŃ OPANOWANIA PRZEZ UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚCI … 12 Kierownik …1 Wykład III Dr hab.halina Guła-Kubiszewska, prof. nadzw.. Czy zajęcia charakteryzowały się racjonalną budową i organizacją?. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. Maszczak T(1976) Hospitacja jako element postępu pedagogicznego.. Cele i zadania hospitacji lekcji wychowania fizycznego HOSPITACJA- UCZESTNICTWO PRZEDSTAWICIELI WŁADZ …ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA ..

Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.

Cele i zadania hospitacji lekcji wychowania fizycznego HOSPITACJA- UCZESTNICTWO PRZEDSTAWICIELI WŁADZ …1 Wykład VI Dr hab.halina Guła-Kubiszewska, prof. nadzw..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt