Oświadczenie o zmianie nazwiska po ślubie

Pobierz

Wspomniane dokumenty należy złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się sądowego orzeczenia o rozwodzie.. Zmiana nazwiska po ślubie jest natychmiastowa i można od razu go używać, chociaż oczywiście należy wyrobić nowe dokumenty.Oświadczenie o zmianie nazwiska, jakie każde z Was będzie nosiło po ślubie, składacie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego podczas ustalania wszelkich formalności.. Niedopuszczalna jest wymiana nazwisk.. Dowód opłaty (która wynosi 54,50 zł), Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik .Zmiana nazwiska po ślubie oznacza konieczność wymiany dokumentów takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, dowód rejestracyjny pojazdu.. Jeśli jednak planuje zmianę nazwiska, musi złożyć oświadczenie przed kierownikiem USC.Nazwisko po ślubie - czego nam nie wolno?. Jeśli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą, te urzędy musicie powiadomić sami.. Jeżeli pani Kowalska poślubi pana Polaka, to nie może skończyć się to tak, że po ślubie to ona będzie się nazywała Polak, a on Kowalski.Moment, w którym kobieta zmienia po ślubie nazwisko na takie, który nosi jej mąż, w powszechnym mniemaniu uważane jest, za zadośćuczynienie tradycji.. Nie zdążyłam jeszcze złożyć wniosku o zmianę danych w ZUS-e i posługuje się jeszcze dowodem .Przy okazji wypełniłam oświadczenie o nazwisku, jakie chciałabym nosić po ślubie (wybrałam nazwisko męża)..

Jakie urzędy należy powiadomić o zmianie nazwiska po ślubie?

Kwestie zmiany imienia i nazwiska reguluje Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008 r.W przypadku pierwszego z wymienionych oświadczenie o zmianie nazwiska może być złożone przy zawarciu małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub bezpośrednio po jego zawarciu.. Do tej pory nie sprawiało mi to problemu że imię + dwa nazwiska były dość długie (imię 7 liter + nazwiska 16!). Z kolei w sytuacji zawarcia ślubu konkordatowego - wcześniej - przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.Zmiana nazwiska po ślubie - napisał w Zatrudnianie i zwalnianie: Witam, Tydzień temu zawarłam związek małżeński 15.08.20.W między czasie zmieniałam pracę i poprzednią umowę miałam do dnia 18.08.20.Otrzymałam świadectwo pracy po tygodniu z datą 18.08 już na nowe nazwisko.. Przed ubieganiem się o nowe dokumenty, musimy obowiązkowo posiadać aktualne zdjęcie, które załączymy do wniosków.. To, czy jeden z małżonków podejmie decyzję o zmianie nazwiska, zależy tylko i wyłącznie od niego.. Jednak czy jest to prawda?. W tej sprawie skontaktuj się z wybraną instytucją, by otrzymać instrukcje i odpowiednie formularze.1..

W jaki sposób zaktualizować dane osobowe po ślubie?

Zmiana nazwiska po ślubie w 5 krokach: Kiedy i jak zaktualizować dane osoboweW tym wypadku nie należy złożyć wniosku o zmianę nazwiska.. Problem zaczął się gdy podjęłam decyzję o publikacji swoich prac.Przy ślubie konkordatowym oświadczenie o zmianie składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego przed sporządzeniem zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wykluczających zawarcie związku, a przy ślubie cywilnym oświadczenie takie składa się bezpośrednio po ceremonii zaślubin.. Ponieważ przepisy określają, dość ściśle możliwości wyboru, jeżeli chodzi o nazwisko małżonków po ślubie, to uznaje się, że pozostałe konfiguracje, wychodzące poza ramy przepisów, są przez prawo niedopuszczalne.. Do wyrobienia dokumentów na nowe nazwisko konieczne jest odebranie z USC skróconego odpisu z aktu małżeństwa.. Poniżej podam kilka przykładów.. Co więcej, osoba zainteresowana może wybrać dowolny Urząd Stanu Cywilnego, a jeśli przebywa za granicą, oświadczenie o chęci powrotu do nazwiska noszonego przed ślubem, może złożyć w polskim konsulacie przed konsulem.W przypadku zmiany danych osobowych pracownik powinien poinformować o tym pracodawcę poprzez złożenie wobec niego oświadczenia np. w formie pisemnej, a pracodawca może wymagać od pracownika okazania mu dokumentu, który potwierdza zaistnienie zmiany np. aktu małżeństwa lub dowodu osobistego, tłumaczy Paula DąbrowskaekspertKompasu Księgowo-Kadrowego.Jeżeli jesteś członkiem Funduszu, masz obowiązek zgłosić zmianę nazwiska..

Ile mam czasu na formalności związane ze zmianą nazwiska?

Po zmianie nazwiska jest się zobowiązanym do .Zwolnienie to powinno być wykorzystane na załatwienie formalności związanych ze ślubem.. Jeśli nie złożycie takiego oświadczenia, każde z Was pozostanie przy własnym nazwisku.Pracodawcę trzeba poinformować o zmianie nazwiska (jeśli jeszcze nie otrzymałaś nowego dowodu osobistego, wystarczy przedstawić do wglądu oryginał aktu małżeństwa) oraz podać numer .W tym celu wystarczy by w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie, złożył przed kierownikiem USC oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska.. Czasami kobieta, która po ślubie zdecydowała się pozostać przy swoim nazwisku rodowym lub wybrała wariant nazwiska dwuczłonowego, zmienia jednak zdanie i chce wprowadzić modyfikacje.. Witam!. Należy jednak pamiętać, by nie przegapić terminu, który wynosi trzy miesiące od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.Re: Czy mogę zmienić nazwisko po ślubie - opinia prawna..

Po ślubie przyjęłam nazwisko męża zachowując jednocześnie swoje.

(imi ę i nazwisko) Łód ź, dnia .. (jednostka zatrudniaj ąca ) Oświadczenie o zmianie nazwiska Ja ni Ŝej podpisany/a o świadczam, Ŝe w dniu .. r. zmianie uległo moje nazwiskoDokument potwierdzający zmianę danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym - w Twoim przypadku - zmianę nazwiska po ślubie będzie potwierdzał dowód osobisty.. Pracodawca powiadamia ZUS i Urząd Skarbowy o tym fakcie i aktualizuje Państwa dane w systemach tych urzędów.. Bez wątpienia należy o zmianie nazwiska po ślubie powiadomić pracodawcę lub urząd pracy (jeśli macie Państwo status osoby bezrobotnej).. Przepisy te dotyczą również małżeństw zawieranych za granicą.Według prawa polskiego przyjęcia nazwiska po ślubie męża czy żony nie jest obowiązkiem.. Jeżeli kobieta po zawarciu związku małżeńskiego nie składa żadnego oświadczenia o wyborze nazwiska oznacza to, że pozostaje ona przy nazwisku noszonym dotychczas.. Przechodząc do sedna: obecnie pani urzędnik z USC twierdzi, że nie może wpisać aktu małżeństwa bez mojego oświadczenia o zmianie nazwiska.Od 1995 roku przepisy w tym zakresie uległy zmianie.. W razie ślubu konkordatowego (kościelnego) - wcześniej - przed sporządzeniem przez kierownika urzędu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.Zmiana nazwiska.. Wstąpienie w związek małżeński powoduje wiele konsekwencji prawnych, często w związku z tym faktem następuje zmiana nazwiska, adresu zamieszkania (i z tym związana konieczność np. zmiany dowodu osobistego), numeru konta bankowego itd.Po spełnieniu tych wymagań należy złożyć stosowne oświadczenie o woli powrotu do wcześniej używanego nazwiska.. Przed zawarciem ślubu należy złożyć specjalne oświadczenie o zmianie nazwiska bezpośrednio .Po rozwodzie można wrócić do nazwiska sprzed ślubu - wystarczy złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub - jeżeli ktoś przebywa za granicą - przed konsulem.. Jeśli takie oświadczenie nie zostanie złożone, każdy z małżonków nosi dalej swoje nazwisko.. O zmianę naszego nazwiska po ślubie we wszystkich dokumentach musimy zadbać we własnym zakresie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt