Oświadczenie woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej

Pobierz

OLSZTYN.. DANE OSOBOWE KANDYDATA DANE KANDYDATA 1. dziecka do.. Szkoły Podstawowej nr 3 im.. Dane osobowe zawarte we wniosku i w dołączonych dokumentach będą …WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ .. 3. w zakresie marketingu i promocji szkoły - przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na …WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ.. Seria i nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości1 2.. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ .1 Wypełnia jednostka Data złożenia: Godzina złożenia: WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do …imię i nazwisko wnioskodawcy OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka .w Policach.. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.. Jesteś tutaj: Strona główna.. Ogłoszenie organu prowadzącego o terminach rekrutacji do szkół podstawowych Wzór 23.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Liceum Ogólnokształcącego / Technikum / Branżowej Szkoły I Stopnia * o ukierunkowaniu / w zawodzie.. DANE …do szkoły lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.. 1) Imię i nazwisko rodzica*: Adres zamieszkania rodzica: 2) Imię i nazwisko rodzica*: Adres …potwierdzeniem woli uczęszczania do szkoły jest złożenie oryginałów świadectwa i wyników egzaminu i na tej kartce przybijają pieczątkę potwierdzającą przyjęcie …POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Imiona i nazwiska rodziców/prawnego opiekuna Matka dziecka: …Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole (PDF) Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole - Załącznik nr 1 do Wniosku rekrutacyjnego do I klasy szkoły …Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do szkoły będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w …Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej Wzór 22..

Oświadczenie woli przyjęcia.

potwierdzić wolę korzystania z usług szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania …Integralną częścią wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej jest złożenie w terminie do 10 lipca 2014 oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia …23 lipca 2021 - 30 lipca 2021, godz. 15:00 (17 SIERPNIA 2021 - 20 SIERPNIA 2021, GODZ. 15:00) Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału …WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ I. i szkoły.. Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić …Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do szkoły będę zobowiązanya potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w …Oświadczenie woli przyjęcia dziecka..

Oświadczenie …Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można.

POTWIERDZENIE WOLI uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/16 .. imię i nazwisko kandydata numer PESEL kandydata Potwierdzam wolę …OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka …………………………………………….…… imię i nazwisko ……………………………………….. Rekrutacja 2021/2022!. od 25 VI do …WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu.. Oświdczenie woli o przyjęciu dziecka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt