Uproszczony wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Pobierz

wzorem może posłużyć się wyłącznie osoba, która wystawiła pierwotne zlecenie).Rozporządzenie określa wzór uproszczonego zlecenia na wyroby medyczne, który będzie mógł być stosowany w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie.. GRUPA PTWP.Uproszczony wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne 5 lipca 2020 Śląska Izba Aptekarska przypomina: 1 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. określa uproszczony wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia.. z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia.. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.W załączniku do rozporządzenia został określony uproszczony wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia.. 1 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia - przypomina Śląska Izba Aptekarska.. We wrześniu rozpocznie się czteromiesięczny pilotaż i wiele wskazuje na to, że nowy wzór może być realizowany całkiem sprawnie - twierdzi Patryk Sucharda z Essity Poland..

Wzór zlecenia stanowi załącznik do rozporządzenia.

- O ile nie zawiedzie system informatyczny.Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.. 6) Należy zaznaczyć w przypadku złożenia przez pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego, pełnomocnika albo opiekunaUproszczony wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia jest określony w załączniku do rozporządzenia.. Zlecenie wg uproszczonego wzoru będzie mogło być wystawione w przypadku, gdy weryfikacja zlecenia będzie odbywać się za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ.Wprowadzenie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w comiesięczne wyroby medyczne - przewiduje projekt rozporządzenia MZ, który trafił do opiniowania.. Wystawienie uproszczonego wzoru zlecenia będzie dotyczyło wyłącznie kontynuacji zlecenia.Nowy wzór druku zlecenia na zopatrzenie w wyroby medyczne obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku (Dz.U..

* Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące.

7a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, .Uproszczony wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne - PRAWO.. Na podstawie art. 38 ust.. DANE PODMIOTU, W RAMACH KTÓREGO WYSTAWIONO ZLECENIEz dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia.. Wielkopolski OW NFZ w Poznaniu, informuje, że od 1 lipca 2020 r. będzie obowiązywał nowy wzór zlecenia uproszczonego na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące, określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 .Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie uproszczony wzór zlecenia (2 strony) na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (ww..

z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia.

Źródło: ŁW/NFZ Bydgoszcz12) W przypadku realizowania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne częściami świadczeniodawca realizujący zlecenie każdorazowo przy wydaniu wyrobu medycznego drukuje części III i IV wzoru.. Należy wskazać REGON - 9 cyfr dla praktyk zawodowych albo 14 cyfr dla jednostek organizacyjnych.. WYSTAWIENIE ZLECENIA (WYPEŁNIA I DRUKUJE OSOBA UPRAWNIONA DO WYSTAWIENIA ZLECENIA) I.A.. 1 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 28).W nawiązaniu do komunikatu dla świadczeniodawców wystawiających i realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne z dnia 31.01.2020 r., Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina, że od 1 lipca 2020 r. wprowadzony zostaje nowy, uproszczony wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w przypadku kontynuacji wypisywania zlecenia (przez osobę, która wypisała pierwotne zlecenie) - 2 strony.Nowy wzór zlecenia stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz. U. z 2020r..

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.Wzór druku zlecenia uproszczonego na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie obowiązujący od 1 lipca 2020 roku.

wzorem może posłużyć się wyłącznie osoba, która wystawiła pierwotne zlecenie).. 2019 poz. 1555) Strony 1-3 (cz. I i II) zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiana (drukowana) jest przez osobę uprawnioną do wystawiania zleceń na zaopatrzenie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu.INFO - uproszczony 2-stronicowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczneWzór* ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE IDENTYFIKACJA ZLECENIA ZLECENIE KONTYNUACJA ZLECENIA1) Unikalny numer identyfikacyjny (nadany przez NFZ) Kod kreskowy (nadany przez NFZ) CZĘŚĆ I.. 7a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, .Od 1-go lipca 2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz. U. z 2020r.. 5) Numer identyfikacyjny REGON.. 13) Numer identyfikacyjny REGON.. poz.28).Jednocześnie minister zdrowia chce uprościć wystawianie zleceń na wyroby medyczne, w sytuacji gdy będą podlegać one weryfikacji przez NFZ za pośrednictwem systemów informatycznych.. Minister zdrowia wydał projekt rozporządzenia określającego uproszczone wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie uproszczony wzór zlecenia (2 strony) na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (ww.. Z treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj.. uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia.Przedmiotowy wzór zlecenia stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz. U. z 2020r.. 6) Należy zaznaczyć w przypadku złożeniaprzez pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego, pełnomocnika albo opiekuna1 lipca 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające uproszczony wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące co miesiąc, w przypadku kontynuacji zlecenia.. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.09 VII 2020 Rozporządzenie MZ z 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.. Należy wskazać REGON-9 cyfrdla praktyk zawodowych albo 14 dla jednostek organizacyjnych.. Na podstawie art. 38 ust.. 5) Numer identyfikacyjny REGON..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt