Deklaracja właściwości użytkowych po ang

Pobierz

Tłumaczenie w kontekście: Forma deklaracji właściwości użytkowychdla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do których nie są deklarowane żadne właściwości użytkowe, litery "NPD" (właściwości użytkowe nieustalone; ang.. Deklaracja Właściwości Użytkowych.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: DoP: 0142 2.Deklaracja Właściwości Użytkowych (ang. Declaration of Performance) to dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostępnianiu wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną (EOT).. Określa on, w jaki sposób powinny być wprowadzane do obrotu produkty wytwarzane, dystrybuowane oraz sprzedawane na terenie UE.Deklaracja właściwości użytkowych czy deklaracja zgodności.. Określa on, w jaki sposób powinny być wprowadzane do obrotu produkty wytwarzane, dystrybuowane oraz sprzedawane na terenie państw członkowskich UE.NPD = właściwości użytkowe nieustalone; ang.: No Performance Determined Strona internetowa, na której jest udostępniona kopia deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z art.7 ust.3 rozporządzeniem UE nr 305/2011: ązek wydania deklaracji właściwości użytkowych wszedł w życie wraz z unijnym Rozporządzeniem Nr 305/2011 nazywanym inaczej CPR (z języka ang. Construction Products Regulation).. Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU (DECLARATION OF PERFORMANCE DoP) od 1 lipca 2013 roku zastąpiła deklarację zgodności WE dla wyrobów budowlanych.DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP: 0142 dla FUR plastic anchor dla concrete and masonry (Łązミiki tworzywowe do zastosowaia w Hetoミie i w マurah ) - PL 1..

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 1.

Deklaracja właściwości użytkowych zawierać .Deklaracja właściwości użytkowych Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.. Numer Deklaracji Właściwości Użytkowych umieszczony jest na etykiecie wyrobu.. Obowiązek wydania Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) wszedł w życie wraz z unijnym Rozporządzeniem Nr 305/2011 nazywanym inaczej CPR (z języka ang.Jak jest "deklaracja właściwości użytkowych" po niemiecku: Leistungserklärung.. Rozporządzenie nr 305/2011, które zastąpiło Dyrektywę Budowlaną, nałożyło na Producenta obowiązek opracowania Deklaracji Właściwości Użytkowych (ang. DoP - Declaration of Performance).Deklaracja Właściwości Użytkowych wydawana jest dla wszystkich produktów, które przeszły badania na zgodność z normą lub mają krajową albo europejską ocenę techniczną..

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

No Performance Determined)Konsekwencją procesu harmonizacji normy PN-EN 50575 z Rozporządzeniem CPR jest obowiązek wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych (z ang. DoP - Declaration of Performance) oraz znakowania wyrobów przeznaczonych do budownictwa znakiem CE wg wymagań wyżej wymienionej normy.Deklaracje właściwości; Świadectwa i certyfikaty; Materiały i broszury informacyjne; Ogólne warunki sprzedaży; Norma Zakładowa PRESS GLASS; Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy; Kontakt; Polski.. W imieniu producenta podpisał: Strzegom, dnia 01.01.2016 r.deklaracji.. The declaration of performance is the element enabling the CE marking to be used.Konsekwencją wdrożenia tej dyrektywy jest obowiązek ciążący na producentach kabli wystawienia deklaracji właściwości użytkowych (z ang. DoP - Declaration of Performance) oraz znakowania wyrobów przeznaczonych do budowli znakiem CE wg wymagań z wyżej wymienionego rozporządzenia (305/2011).Deklaracja właściwości użytkowych, Declaration of Performance DoP - CECE POLSKA.. Declaration of Performance (CE marking) Deklaracja właściwości użytkowych powinna być kompleksowym dokumentem, zawierającym dane na temat podobnych produktów, przedstawiane w sposób zapewniający ich porównywalność i przydatność dla użytkowników.Deklaracja właściwości użytkowych stanowi element pozwalający na stosowanie oznakowania CE..

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zgodna z Rozporządzeniem UE 305/2011 wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta wyrobu wskazanego powyżej.

Poniżej, na przykładowej etykiecie, numer przedstawiony jest jako XXX-XXX-YYY-ZZZ.Obowiązek wydania Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) wszedł w życie wraz z unijnym Rozporządzeniem Nr 305/2011 nazywanym inaczej CPR (z języka ang. Construction Products Regulation)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt