Wzór wniosku o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej

Pobierz

zm.) za składanieDO WNIOSKU DO Ł ĄCZAM NAST Ę .. 3)Ubezpieczenie OC 4)Aktualne badania techniczne pojazdu 5)Tablice rejestracyjne 6)Karta pojazdu WNOSZ Ę O WYDANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH INDYWIDUALNYCH O NAST ĘPUJ ĄCYM WYRÓ ŻNIKU: .. Microsoft Word - wniosek_o_wydanie_wtornika_dowodu_rejestracyjnego_wzorTitle: wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych - nawzor.pl Subject: wniosek o wydanie, wtórnik tablic, wtórnik tablic rejestracyjnych, wyadnie wtórnika tablic rejestracyjnych, zniszczenie tablic rejestracyjnych, zagubienie tablic rejestracyjnych, kradzież tablic rejestracyjnychWniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych.. oświadczenia ze stanem faktycznym.. Karta pojazdu (jeżeli była wydana).. Jeżeli tablicę rejestracyjną, która została utracona lub zniszczona wydano przed 01.06.2018 r., wówczas przy złożeniu wniosku o wtórnik należy zamówić dwie tablice.. Od cen nowych po oferty używanych.. np. rejestracji pojazdów, wymiany dowodu rejestracyjnego, wydania wtórnika tablicy rejestracyjnej, wydania wtórnika nalepki kontrolnej, wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, czasowej rejestracji .- UWAGA - procedura wydania wtórnika dotyczy tylko i wyłącznie tablic nowej generacji tzw. ,,ze zmniejszoną czcionką" (wydawane od 1 lipca 2018 r.).. - pobierz druk Dotychczasowy dowód rejestracyjny, jeżeli został zniszczony - wzory dowodów rejestracyjnych oraz pozwolenia czasowego Karta pojazdu, jeżeli była wydana - wzór - w przypadku utraty karty pojazdu - więcej informacji Oświadczenie w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego - pobierz drukWnoszę o wydanie wtórnika****: nalepki kontrolnej znaków legalizacyjnych dodatkowej tablicy rejestracyjnej "zmniejszonych" tablic rejestracyjnych (1 szt. / 2 szt.)Dokumenty potrzebne w wydziale komunikacji: 1..

Przedstawiamy gotowy wzór wniosku o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej.

; Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór przykładowego pełnomocnictwa).Dowód rejestracyjny pojazdu - wymagany przy odbiorze trzeciej tablicy rejestracyjnej.. Wniosek o wydanie wtórnika tablic / wydanie dodatkowej tablicy / wydanie nowych tablic / wydanie nowego rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym.. Od zdjęć i filmów po prognozę usterek i dane techniczne.. obowiązuje nowy wzór tablic rejestracyjnych - wielkość czcionki uległa zmianie.. ; W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna .Od 01.06.2018r.. Załącznikami do wniosku są: dowód rejestracyjny, karta pojazdu, jeżeli byłą wydana, zaświadczenie z Policji potwierdzające fakt zgłoszenia kradzieży tablicy/tablic rejestracyjnych, w przypadku ich kradzieży,Wniosek właściciela o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych.. w przypadku wniosku o wydanie wtórnika jednej tablicy .w przypadku wniosku o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej do odbioru tablicy konieczne jest przedłożenie drugiej tablicy rejestracyjnej, dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, dowód uiszczenia opłaty za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych,w przypadku wniosku o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej do odbioru tablicy konieczne jest przedłożenie drugiej tablicy rejestracyjnej; Uwaga!.

Wniosek właściciela o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 2.

Tutaj znajdziesz wzór wniosku o wtórnik tablicy rejestracyjnej, gotowego do wypełnienia i złożenia w swoim Urzędzie!. ; Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.. Pismo składane do wydziału komunikacji urzędu miejskiego w przypadku zgubienia tablic rejestracyjnych.wniosek o wymianę lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych.. O tym, że tablice są gotowe powiadomimy Cię SMS-em lub e-mailem, który podałeś we wniosku.. Wyrobienie trzeciej tablicy rejestracyjnej kosztuje 52 zł i 50 gr.Wniosek [wzór dostępny tutaj] oraz załączniki do wniosku: 1.. W przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, poprzedniego wzoru, nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej tablicy.W zależności od jednostki wniosek może być osobnym dokumentem, jedną z opcji do zaznaczenia we wniosku o uzyskanie wtórnika, a nawet opcją "zaszytą" w piśmie o wymianę dowodu rejestracyjnego.. W związku z wprowadzeniem nowych przepisów z zakresu rejestracji pojazdów, od 1.06.2018r.. 5 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych - Dz. U. z 2017r.. Możesz to także sprawdzić sam wchodząc na stronę .. pobrań: 370 | wyświetleń: 745 | podgląd:proszę o wydanie nowego numeru rejestracyjnego*/duplikatu tablic rejestracyjnych*.. Jednocześnie własnoręcznym podpisem poświadczam zgodność ww..

Wniosek o wydanie wtórnika / nowego dowodu rejestracyjnego .

Od opinii i raportów spalania po listę jego typowych usterek i przypomnienie o wymianie oleju.. Zagubienie, kradzież, zniszczenie tablic / tablicy, dodatkowa na bagażnik * a) dowód rejestracyjny, b) karta pojazdu, jeżeli była wydana, c) oświadczenie, zawarte we wniosku, d) zaświadczenie z Policji (zmiana nr.. Od porad i testów po dyskusje na forach i w społeczności kierowców.. rejestracyjnego z powodowana kradzieżą tablic), e) opłata:Nowe tablice rejestracyjne będą gotowe w ciągu 7 dni roboczych.. Tablica rejestracyjna/tablice rejestracyjne, jeżeli nie zostały utracone.Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.. W przypadku pojazdu, który miał tablice rejestracyjne z wyróżnikiem flagi Polski, składa się wniosek o wydanie dwóch tablic (nawet jeśli łupem złodziei padła tylko jedna), ponieważ aktualnie obowiązującym elementem .Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych składany jest w przypadku kiedy tablice rejestracyjne pojazdu uległy: zniszczeniu, kradzieży - wymagane zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic rejestracyjnych, zgubieniu - wymagane oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych .Jeżeli ubiegamy się o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, poza wnioskiem i dokumentem tożsamości, należy złożyć: wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów, prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określające następny termin badania technicznego pojazdu, karta pojazdu, jeżeli była wydana oraz tablice .Mogą one posłużyć niepowołanej osobie np. do kradzieży paliwa na stacji benzynowej.W AutoCentrum.pl wiemy wszystko o Twoim aucie..

Czas oczekiwania na wydanie wtórnika tablic rejestracyjnej to ok 1/2 tygodnie.

Wnioski złożone po godz. 11:00 będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego.Wniosek właściciela o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej.. poz. 2355):W AutoCentrum.pl wiemy wszystko o Twoim aucie.. Tablicę rejestracyjną można utracić z różnych powodów - wystarczy, że była źle zamocowana albo została zerwana przez wodę z głębokiej kałuży .W przypadku złożenia wniosku o wydanie wtórnika/duplikatu tablic (tablicy) rejestracyjnych, do wniosku załącza się następujące dokumenty (zgodnie z § 15 ust.. Tutaj w przypadku utraty bądź zniszczenia tylko jednej sztuki takiej tablicy właściciel zobowiązany jest uiścić opłatę za wydanie 2 sztuk tablic rejestracyjnych.. Jestem również świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn.. Zapraszamy!Zagubiłeś tablice rejestracyjną od swojego pojazdu lub została skradziona albo zniszczona?. Zabierz ze sobą dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz tablice rejestracyjne (jeśli posiadasz).Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.. Wniosek o wtórnik nalepki kontrolnej / znaków .Wnioski o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej złożone przed godz. 11:00 zostaną przekazane do realizacji do Producenta Tablic tego samego dnia.. 1.a) Starostwa Powiatowego w Tczewie: 75 2226 4983 - w przypadku opłat komunikacyjnych w sprawach dot..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt