Kosztorys lokalnej sieci komputerowej

Pobierz

Sumaryczny upyw szeciu podczonych zestawów komputerowych bdzie wynosi okoo 12 mA.. Prd ten nie przekracza 50 % wartoci progowej zaczania wycznika rónicowoprdowego Œ która wynosi okoo 28 mA Œ i spenia zaleceniamowania ma wplyw na dobór sprzçtu komputerowego i systemów operacyjnych serwerów i stacji roboczych.. Należy uwzględnić, które elementy są najważniejsze, niezbędne, a które mniej ważne w projektowanej sieci.Sporządź prosty plan i kosztorys budowy (od podstaw) sieci komputerowej w dwóch wersjach uwzględniających: wydajność, oszczędność (ale nie za wszelką cenę, bo najoszczędniej byłoby nie budować sieci).Cennik: usługi związane z instalacją lokalnej sieci komputerowej.. "Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej" to podręcznik do kształcenia w zawodzie technik informatyk.. Zawiera treści zgodne z podstawą programową kwalifikacji E.13.1., czyli: rodzaje sieci oraz ich topologii, standardy, modele odniesienia (ISO/OSI, TCP/IP), protokoły komunikacji sieciowej,Jeżeli masz ochotę zobaczyć więcej naszych filmów, podcastów i artykułów w coraz lepszej jakości, to zachęcamy do pozostawienia subskrypcji.. Sied zlokalizowana zostanie w budynku szkolnym.. Osprzęt sieci komputerowej (elementy) Nazwa.. Modernizacja infrastruktury sieciowej polega na dostosowaniu istniejącej sieci do nowych wymagań poprzez modyfikację urządzeń, technologii i funkcjonalności przy zachowaniu kompatybilności z obecną infrastrukturą.komputerów..

Lokalne sieci komputerowe.

LAN i sieć komputerów, które są zwykle rozproszone w obrębie jednej lub grupy budynków znajdujących się w pobliżu, tak aby nie musiały korzystać z publicznych usług komunikacyjnych do transmisji danych.. Sieć ta swoim zasięgiem może obejmować od jednego do nawet kilku pomieszczeń na różnych kondygnacjach budynku.. Przed sporządzeniem kosztorysu konieczne jest sporządzenie: 2.1.Projekt logiczny sieci; Projekt fizyczny sieci; Dobór urządzeń sieciowych; Tworzenie kosztorysu; Tworzenie dokumentacji; Analiza biznesowa potrzeb zamawiającego.. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.. Można także wesp.- dobrać medium transmisyjne do projektu lokalnej sieci komputerowej - zidentyfikować klasy adresów IPv4/IPv6 - zdefiniować elementy struktury adresów IP w sieci (adres IP, adres rozgłoszeniowy, podsieć, maska podsieci) - sporządzić kosztorys modernizowanej sieci komputerowej jako dokument finansowy Stanowi najważniejszy element projektowania sieci.. Kosztorysowanie prac modernizacyjnych .. W celu utworzenia sieci LAN niezbędne jest przede wszystkim tak zwane serce sieci, czyli router.. Jak mam zaprojektowac siec komputerowa o nastepujacej charakterystyce prosze o pomoc.. Oprogramowanie to powinno teŽ byé skalowalne — zapewniaé moŽliwoéé jego uŽytkowania w rozrastajqcej sie sieci komputerowej.Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej Wstęp Na projektowanie sieci komputerowych składa się wiele istotnych aspektów, takich jak: Projekt sieci fizycznej - dobór medium transmisyjneg ..

2.Modernizacja lokalnej sieci komputerowej.

Jego zadaniem jest .Lokalna sieć komputerowa, LAN (od ang.local area network) - sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze (blok, szkoła, laboratorium, biuro).. prezentacje w II semestrze.. )Zaprojektowanie i wykonanie lokalnej sieci komputerowej dla budynku szkolnego, zapewniającej niezawodny dostęp do sprzętowych i programowych zasobów szkolnej sieci oraz umożliwiającej dostęp do sieci Internet dla wszystkich pracowników stanowisk komputerowych.. 2) Każdy z pracowników musi posiadać własne komputerowe stanowisko pracy z dostępem do zasobów sieci lokalnej oraz Internetu.. Sieć LAN może być wydzielona zarówno fizycznie, jak i logicznie w ramach innej sieci.. 3) Sieć wykonana będzie w dwu kondygnacyjnym budynku.. Głównym celem naszego projektu będzie przygotowanie dokumentacji projektowej, zaprojektowanie i wykonanie lokalnej sieci komputerowej dla dwupiętrowego biurowca, umożliwiającej użytkownikomZaprojektowanie i wykonanie lokalnej sieci komputerowej dla budynku biurowego, zapewniającej niezawodny dostęp do sprzętowych i programowych zasobów firmowej sieci oraz umożliwiającej dostęp do sieci Internet dla wszystkich pracowników firmy.. Prawie każda mała bądź średnia firma posiada własną sieć komputerową LAN..

Kosztorys sieci.

- budynek 5-kondygnacyjny, na kazdej kondygnacji jest 50 komputerow, po 10 w jednym pomieszczeniu - punkt MDF znajdzie sie na parterze, a w nim bedzie 5 serwerow oraz centralka PBX - na parterze do kazdego stanowiska.Kosztorys modernizacji sporządza się w ten sam sposób, co kosztorys nowej sieci, należy jednak uwzględnić pewne dodatkowe zadania, które nie występują podczas budowy nowej sieci.. Wykaz skrótów stosowanych w rozkładach materiału nauczania Oznaczenie wybranego efektu kształcenia wyszczególnionego w punkcie 2.- rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu; - określa funkcje komputerowego systemu sieciowego; - wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej; - dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe; - sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej;Sieci lokalne stały się popularne dzięki obniżeniu kosztów komputerów i dostępności komputerów osobistych.. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Sieć zlokalizowana zostanie w 3-kondygnacyjnym budynku.1) Lokalna sieć komputerowa projektowana będzie dla firmy zatrudniającej 45 pracowników.. Wyboru tego naleŽy dokonaé tak, by oprogramowanie jak najlepiej od- powiadalo potrzebom firmy..

Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej.

Uwagi.. Kosztorys w załączniku Kosztorys nie zawiera cen kabli, gniazdek, robocizny.wydajność, skalowalność, bezpieczeństwo i minimalizacja kosztów to cele każdego projektującego.. Tworzenie dokumentacji Analiza biznesowa potrzeb zamawiającegoProjekt sieci komputerowej.. Na podstawie informacji pozyskanych w trakcie analizy biznesowej projektant sieci podejmuje wiele istotnych decyzji, takich jak:rozróżnić programy komputerowe wspomagające kosztorysowanie dobrać program do określonego zadania PKZ(E.b)(13)3 zastosować programy wspomagające projektowanie, kosztorysowanie i wykonanie lokalnej sieci komputerowej Projektowani e lokalnych sieci komputerowyc h na podstawie założeń przetargowyc hTematy o kosztorys sieci, Pomoc z kosztorysem sieci LAN i telefonicznej, Projekt sieci LAN - 2kondygnacje/2 pomieszczenia, inna - problem z podączeniu 14 komputerów do sieci, [Zlecę] Kosztorys roboczy na skablowanie odcinka linii SN (Energa wlkp.. To zalecenie techniczne wynika z faktu, e redni prd upywu zasilacza komputerowego wynosi okoo 2 mA.. Tworzenie kosztorysu 6.. 2.PKZ(E.b)(13)3 zastosować programy wspomagające projektowanie, kosztorysowanie i wykonanie lokalnej sieci komputerowej Projektowanie lokalnych sieci komputerowych na podstawie założeń przetargowych8) sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej; 9) dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej; 10) dobiera przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego; 11) montuje okablowanie sieciowe; 12) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego; 13) opisuje i analizuje klasy adresów IP; 14) projektuje strukturę adresów IP w sieci; 15) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej; 16) opracowuje dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej.. Podstawy sieci komputerowych, rodzaje Topologie sieci komputerowych Medium transmisyjne Okablowanie strukturalne Jednostki w informatyce Protokoły sieciowe, model ISO/OSILokalna sieć komputerowa.. szt.Adresowanie Sieć wewnętrzna: Adres sieci: 192.168.. Maska: 255.255.255.128 Broadcast: 192.168.127 HostMin: 192.168.1 HostMax: 192.168.126 Ilość hostów: 126 5.. 4) Wysokość każdej kondygnacji jest taka sama i wynosi 3 metry.Projektowanie Sieci Komputerowych - projekt zaliczeniowy a) serwery HTTP, FTP, DNS, ActiveDirectory, RIS W sieci zastosowane zostaną dwa serwery: jeden obsługujący usługi HTTP, FTP i przechowujący dane użytkowników, drugi będzie obsługiwał usługi DNS, ActiveDirectory oraz RIS.T: Zasady modernizacji lokalnej sieci komputerowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt