Rozporządzenie w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

Pobierz

Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców.. Nr 192, poz. 1968)Na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o odpadach zostały wydane dwa nowe akty prawne: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (DzU nr 192, poz. 1968, weszło w życie 18 września 2004 r.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia .• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. 2013 poz.1607) • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnychRozporządzenie Ministra Środowiska z 9.12.2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz.U.. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238) zarządza się, co następuje: § 1.. Bardziej szczegółowoUżywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238) zarządza się, co następuje: § 1.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238) traci moc z dniem wejścia w .Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Pokaż treść w pełnym oknieRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali obowiązujący (spr: 2019-11-07 12:25:06) Dz.U..

w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali.

rok 2013, nr 0, poz. 1607 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metaliFORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI:1) Nr formularza: .. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust.. Projekt z dnia 6 czerwca 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K 1) z dnia.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. U. Nr 197, poz. 2033), które na podstawie art. 250 ust.. § 2.z dnia.. Formularz ten, wypełniony, spełnia moim zdaniem również wszystkie wymogi, które stawiają przepisy podatkowe.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali obowiązujący 2014-01-04 2014-01-04---- -- ----- -- --Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami obowiązujący 2013-10-22 2013-10-22Dz.U..

w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz.U.

8 ustawy z dnia .. Tekst pierwotny.. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (R1, R3, R10, R14) - Dz. U. Nr 75/2006 r., poz. 527, ze zm. - obowiązuje .FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI dla Subiekta GT, ROZWIĄZANIA WŁASNE, , Subiekt GT, INSERT GT.. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:Rozporządzenie wydano na podstawie art. 102 ust.. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali w dwóch egzemplarzach, po…Nowy formularz przyjęcia odpadów metalu Drukuj E-mail .. 4 stycznia 2014 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 roku obowiązuje nowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali.. Projekt z dnia 9 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust..

§ 2.w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 43a ust.

Określa się wzór formularza przyjęcia odpadów metali, stanowiący załącznik do rozporządzenia.. Bardziej szczegółowoz dnia.. Nr 197, poz. 2033) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r.. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn.. Nr art.obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Dz. U. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust.. 6) Z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku - w przypadku ilości poniżej 1 kg należy zwiększyćw sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust.. z 2013 r. poz. 1607); Ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.. Zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).. 8 ustawy z dnia .. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238) traci moc z dniem wejścia w .2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. U. Nr 197, poz. 2033), które na podstawie art. 250 ust..

z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ...

8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn.. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzania kontroli podatkowej.Wzór formularza określił Minister Środowiska (Rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali, Dz. U. z 2004 r. Nr 197, poz. 2033).. 2013 poz. 1607 podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach : WDU20130001607 Otaguj aktROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali.. 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. U. Nr 197, poz. 2033), które na podstawie art. 250 ust.. z 2013 r. poz. 1608);aktualizacja dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25.04.2019 r. .. zmiana jednostki masy przy uzupełnianiu danych do formularza przyjęcia metali z Mg na kg .. 5B zestawienie zbiorczego o odpadach dodano wybór Lp.. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali.. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali.. 2004 nr 200 poz. 2061 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów .Rozporządzenie w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Dz.U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt