Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wzór doc

Pobierz

Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.. W Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco udostępniane są kolejne informacje publiczne.Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:wniosek o udostĘpnienie informacji publicznej Na podstawie art. 10 ust.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.. Nasz adres: Wydział Ogólny.. Na podstawie art. 2 ust.. Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej.. Komórka realizująca Wydział Spraw Obywatelskich.. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. Opłaty: bez opłat, ale jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub konieSzulc-Efekt sp.. Zakres informacji: Sposób i forma udostępnienia informacji*: dostęp do przeglądania informacji w UczelniWniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust..

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej .

Wzór wniosku .. 04-051 Warszawa .. AktualnościArt.. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. W celu uzyskania informacji publicznej należy zwrócić się z wnioskiem o jej udostępnienie.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Nowy wzór wniosku o udostępnienie danych Burmistrz Sokółki informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie 1 lipca 2019 r., właściwe do udostępnienia danych jednostkowych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gminy.Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantowane jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 61), natomiast tryby udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust..

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.. "Solidarności" 127 00-898 Warszawa tel.. 31 gru 2016, 14:23.. Komendy Głównej Policji.. Przedmiotowy wniosek, który nie wymaga uzasadnienia, należy przesłać na poniższy adres listem tradycyjnym lub w formie elektronicznej (w załączeniu): Komendant Główny Straży .Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa Sąd Okręgowy w Warszawie al.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (j.t.. Decyzje Komisji; Dyrektywy; Rozporządzenia Komisji;PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "PKP IC"), w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Fundację Panoptykon z siedzibą w Warszawie - na podstawie art. 2 ust.. Na podstawie art. 2 ust.. 1 i 2 Konstytucji RP zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. wyślij e-mailem.Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie Art.10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U..

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej: plik w formacie.

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ .Na podstawie art. 2 ust.. Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.. Przekazanie jej jest czynnością materialno-techniczną, ale odmowa jej .Informacja publiczna.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: .. zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich.. Przedmiot wniosku: udostępnienie decyzji nr 5507 z dnia 06.11.2013 r. w sprawie warunków zabudowy dla nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul.Poniżej zamieszczamy propozycję odpowiedzi na wniosek skierowany pod adresem kół łowieckich o udzielenie informacji publicznej w zakresie, o którym pisaliśmy w newsie z 10 listopada (dotyczy to planu hodowlanego i zatwierdzonych RPŁ, liczby odstrzałów redukcyjnych i polowań zbiorowych, stanu i pozyskania zwierzyny oraz liczby zorganizowanych szkoleń w zakresie prawidłowego .WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI ..

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej >>> Strona główna.

Biuletyn Informacji Publicznej.. Kategoria inne.. 14 ust.. WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ .WNIOSEK.. Prawo do dostępu do informacji publicznej gwarantuje nam obecna Konstytucja RP w art. 61, natomiast zagadnienie informacji publicznej szczegółowo reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PL Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: .. Magiczny Kraków.. Wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej.doc Na podstawie art. 2 ust.. z 2016 r. poz. 1764) informuję:Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej.. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - instrukcja wypełnienia wniosku Wzór wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.Ustawodawca nie określił szczegółowo wymogów, jakim powinien odpowiadać wniosek o udzielenie informacji publicznej.. Akty prawne UE.. Nr 112, poz.1198) informacja publiczna,która nie została udostępniona w Biuletynie informacji Publicznej (BIP), jest udostępniana na wniosek.. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) - zwaną dalej u.d.i.p.O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. Na podstawie art. 2 ust.. Należy podkreślić, iż dostęp do informacji publicznej stanowi .Ustawa o dostępie do informacji publicznej .. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej.. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalejRodzaj sprawy: udostępnianie informacji publicznej na wniosek.. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznych.. doc. plik w formacie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt