Rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych 2021

Pobierz

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 968).Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U.. Czytaj więcej: EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA zm.), zwana dalej u.p.e.a., wydał w dniu 25 maja 2020 r. rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U .Profesjonalny portal finansowo-księgowy dostarczający informacje na temat podatków dochodowych, VAT, rachunkowości, ZUS oraz prawa pracy.Nowe wzory tytułów wykonawczych.. Określa ono nowy wzór tytułu wykonawczego stosowany w egzekucji należności pieniężnych (TW-1) oraz tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o .. [2] § 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U.. z 2021 r. pod poz. 838 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29.4.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (dalej: nowelizacja).Wzory tytułów wykonawczych stanowiące załączniki do rozporządzenia, o którym mowa w § 3, mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r. § 3. z 2021 r. nr, poz. 838) (Dz.U..

Trwają prace nad projektem rozporządzenia z dnia 26.04.2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

z 2021 r., poz. 838)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej Author: RCL Created Date: 1/28/2021 6:40:48 PMKonieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej wynika ze zmian, które wejdą w życie z 20.2.2021 r. Zmiany te wprowadzone są ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 26 § 2 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn.. z dnia 4 maja 2021 r.)zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej Na podstawie art. 26 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 41 i 802) zarządza się, co następuje: § 1.Wzory tytułów wykonawczych stanowiące załączniki do rozporządzenia, o którym mowa w § 3, mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r. § 3. z 2021 r. poz. 176) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U..

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U.

Na podstawie art. 26 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 .zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej Na podstawie art. 26 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 41 i 802) zarządza się, co następuje: § 1.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński 1)[Rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej] W rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 176) wprowadza się następujące zmiany:W dniu 28 stycznia 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (poz. 176).Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej..

MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1) z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Utrata mocy rozporządzenia w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnejRozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej Pokaż treść w pełnym oknieROZPORZĄDZENIE.. Tekst pierwotny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt