Formularz wniosku czyste powietrze pdf olsztyn

Pobierz

Zapisać plik w folderze na dysku twardym komputera.. Istnieje możliwość dostarczenia kwestionariusza do punktu.. Jeśli masz problem z pobraniem wniosku zapoznaj się z tym fragmentem instrukcji - przejdź>> Załączniki do wniosku; ODO1 - Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy pp czyste powietrze:Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze jest dostępny w siedzibach poszczególnych, 16 terytorialnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na ich stronach internetowych, a właściwie na Portalach Beneficjenta.Infolinia programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 80* Infolinia dla gmin ws.. W PORTALU BENEFICJENTA WFOŚiGW W OLSZTYNIE----- .. pobrać wniosek do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikami - złożyć elektroniczną formę wniosku korzystając ze skrzynki podawczej.. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku o płatność w Programie Priorytetowym "Czyste Powietrze" odpowiednią dla wybranego typu formularza wniosku.Czyste Powietrze .. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania .. WFOŚiGW w Olsztynie 10-026 Olsztyn ul. Św. Barbary 9 Tel.. programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 90 * pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiskaEryka Buszkiewicz, tel..

- instrukcja krok po ... - Formularz Wniosku - Formularz wniosku Czyste Powietrze.

Po zapisaniu otwierać go przy pomocy programu Adobe .. "Czyste Powietrze": e-wnioski bez wychodzenia z domu 10-06-2020, 08:45 Zgodnie z zapowiedziami 10 czerwca 2020 r. uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze".b) Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl.. KWESTIONARIUSZ DANYCH DO WNIOSKU (pdf) Wymagana dokumentacja w Programie Czyste Powietrze obowiązująca od 15 maja 2020 rokuPowietrze.. Uwaga!. 41 333 59 16, email: Placówki terenowe WFOŚiGW w Kielcach będą czynne od 01.02.2021r.. programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 90 * pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiskaInfolinia programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 80* Infolinia dla gmin ws.. programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 90 * pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiskaINFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel..

Następnie nasz pracownik wypełni wniosek i poinformuje telefonicznie o terminie odbioru wniosku.

W tym miejscu należy .Wniosek elektroniczny w takim przypadku pozostanie bez rozpatrzenia wraz ze stosowną informacją dla Beneficjenta.. Po zalogowaniu się do serwisu w zakładce "Formularz wniosku" można pobrać wniosek Czyste Powietrze.Instrukcja składania wniosku krok po kroku ostatnia aktualizacja: 18-09-201 8 Krok 1 - za re j e st ru j ko n t o n a P o rt a l u B e n e f i cj e n t a .. _o _dofinansowanie _- _klauzula _art _14 _- _współwłaściciel.pdf 0.43MB Wniosek o dofinansowanie Czyste Powietrze Wniosek _o _dofinansowanie _Czyste _Powietrze-wzór.pdf 1.12MB Wzór pisma informującego o zawarciu umowy Wzór _pisma _informującego .Zobaczy wtedy w menu przeznaczonym dla programu Czyste Powietrze dodatkowe dwie zakładki: "Formularz Wniosku", "Informacja finansowa".. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.wniosek o odbiór popiołu .. Poniżej sekcji menu Czyste Powietrze pokaże sie również sekcja "Wnioski i Umowy" zawiera ona wykazy złożonych wniosków i stan umów.Czyste Powietrze Strona główna programu Informacja o programie Wymagana dokumentacja Jak wnioskować ?.

c) Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" - formularz online .

Po założeniu konta (zobacz Jak zarejestrować konto w portalu), wystarczy zalogować się do portalu i odnaleźć w lewym bocznym menu Czyste Powietrze zakładkę "Formularz Wniosku".. Przy składaniu deklaracji DO-2 po raz pierwszy należy załączyć Oświadczenie o przystąpieniu do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymiProszę kliknąć na przycisk Formularz wniosku Czyste Powietrze prawym klawiszem myszy (osoby leworęczne lewym) i z menu kontekstowego wybrać opcję Zapisz element docelowy jako (przeglądarki: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge) lub Zapisz link jako (przeglądarka Google Chrome).. Jak wypełnić Wniosek o płatność: • Nr wniosku - należy podać kolejny nr wniosku, (jeżeli pierwszy w sprawie - to 1, itd.. Przy zmianie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy wypełnić załącznik GOK-1 .. Ważne!. W dniu 16.11.2020 r. na Portalu Beneficjenta został udostępniony wniosek o płatność w postaci aktywnego formularza PDF, który jest przeznaczony dla Beneficjentów wnioskujących o wypłatę środków w ramach realizacji .Wniosek o dofinansowanie w PP Czyste Powietrze Numer księgi wieczystej B.1.12 xxxx/yyyyyyyy/z Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków) B.1.13 Na ten budynek/lokal mieszkalny uzyskano już wcześniej dotację w Programie Czyste Powietrze TAK B.1.14Interaktywne formularze PDF umożliwiające aplikowanie o środki funduszu, są dostępne wyłącznie dla osób zarejstrowanych w portalu..

W placówkach będzie można złożyć wnioski i inne dokumenty.Kwestionariusz danych potrzebnych do wypełnienia wniosku.

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz PDF : Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym "Czyste Powietrze" - formularz PDF : Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.plKomunikat w sprawie udostępnienia nowej wersji wniosku o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" 2.0.. Uwaga!. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Czyste Powietrze w Szczecinie.. Z a n i m ro zp o czn i e sz re j e st ra cj ę ko n t a n a p o rt a l u , k o n i e c zn i e za p o zn a j si ę z d o ku me n t a cj ą f o rma l n ąPobierz edytowalny formularz PDF wniosku.. programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 90 * pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiskaWydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, w godzinach jego pracy 8-16 (poniedziałek), 7.30-15.30 (czwartek-piątek) alboCzyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz .. poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.. ); • Nr umowy - należy podać numery umów o dofinansowanie (nr umowy dotacji oraz nr umowy pożyczki - jeśli była zawarta, jeśli nie, proszę wpisać nie dotyczy);Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail przychodzi link aktywacyjny, a kliknięcie w niego uruchamia proces aktywacji konta w Portalu Beneficjenta..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt