Deklaracja przystąpienia do klubu pzu pomoc w życiu

Pobierz

Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO: 1.. W przypadku podania danych nieprawdziwych lub niepełnych wszelkie skutki ponosi Klubowicz.. I Dane członka Klubu PZU Pomoc w Życiu wnioskującego o przystąpienie do ubezpieczenia .Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy oferujący Klubowiczom szereg korzyści.. DO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRZYSTĘPUJE TYLKO PRACOWNIK "Numer polisy" i "Numer deklaracji" są nadawane w momencie wprowadzenia do systemu PZU Życie, dlatego te pola proszę zostawić puste.. 4 oraz, że chce sko - rzystać z zastrzeżenia na jej rzecz ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w umowie, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia.. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, KRS , NIP 527-020-60-56, REGON 010572705 Określenia, które zostały zdefiniowane w warunkach ubezpieczenia, używane są w tym dokumencie w takim samym znaczeniu.. Przystąpienie do Ubezpieczenia grupowego jest możliwe wyłącznie wraz z przystąpieniem do Klubu, poprzez wypełnienie jednej deklaracji.Korzyści dla uczestników klubu PZU Pomoc: potwierdzeniem członkostwa w klubie jest aktywna karta Klubu PZU Pomoc w Życiu; uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne; członek klubu otrzymuje możliwość skorzystania z Twojego Asystenta PZU Pomoc - osobisty asystent Klienta, który służy pomocą w codziennych sprawach i nieprzewidzianych .INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI I..

Wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i klubu PZU Pomoc.

Klub to wiele przywilejów - usługi Twojego Asystenta PZU Pomoc, przydatne w różnych sytuacjach życiowych, to dostęp do ciekawych Ofert specjalnych, jak również Programu rabatowego realizowanego z .T Numer deklaracji PZU W RAZIE WYPADKU DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO: 1 KLUBU PZU POMOC W ZYCIU dla IIflI IHI Uli li 10 ilU III 11011 10011 0 Iii l li *928804WRWp01* I (dalej Klub) Nazwa Jednostki Organizacnej np. zakładu pracy 2.. Każdy Klubowicz otrzymuje bezpłatną kartę.. Zostanie wygenerowane oświadczenie o wybranym wariancie, informacja o opłacaniu składek oraz indywidualny numer rachunku do wpłaty składek.kapitał zakładowy: 4 885 800, 00 zł, wpłacony w całości, al.. Oferta ubezpieczenia grupowego jest ofertą specjalną w ramach Klubu PZU Pomoc w Życiu.. ULOTKA PZU Życie S.A. KLUB PZU POMOC W ŻYCIU; PZU W RAZIE WYPADKU; Przystąpienie.. GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE PZU OPIEKA MEDYCZNA S oferowanego w ramach Klubu na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy:PZU Życie SA.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PZU Życie SA moich danych osobowych dotyczących stanu zdrowia zawartych w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia - w celu przystąpienia oraz wykonywania umowy ubezpieczenia, a także przekaza-nych PZU Życie SA przez placówki służby zdrowia, lekarzy lub przeze mnie w trakcieNumer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ..

6.w celu przystąpienia do Programu MON należy: Zgłosić się do osoby prowadzącej ubezpieczenie w zakładzie pracy.

na udostępnianie danych osobowych w celach marketingowych następującym podmiotom: PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, których siedziba znajduje się przy al.. KLUBU PZU POMOC W ŻYCIU dla (dalej Klub) Nazwa Jednostki Organizacyjnej np. zakładu pracy 2.. Sprawdź , jak możesz załatwić swoją sprawę bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa .REGULAMIN KLUBU PZU POMOC W ŻYCIU DLA GRUPY [numer] 2 4) telefoniczne zamówienie usługi lub towaru bezpośrednio u Partnera na zasadach określonych przy opisie usługi lub .. i podpisuje deklarację przystąpienia do Klubu i do Ubezpieczenia i przekazuje ją Osobie Upoważnionej do Obsługi Klubu.. Jesteśmy tutaj, żeby Ci pomócKlub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy dla klientów PZU Życie SA objętych ubezpieczeniem na życie w ramach polisy grupowej.. KLUBU PZU POMOC W ŻYCIU dla (dalej Klub) Nazwa Jednostki Organizacyjnej np. zakładu pracy 2.. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora) DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU PZU POMOC W ŻYCIU *DLANumer deklaracji.. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, KRS .W tej wyjątkowej sytuacji dla nas wszystkich, w PZU zachęcamy klientów do kontaktu zdalnego.. Zniżka przysługuje posiadaczowi Karty, który jest właścicielem lub współwłaścicielem przedmiotu ubezpieczenia i dotyczy ubezpieczeń mienia nie służącego do prowadzenia .propozycja przystąpienia do Klubu PZU Pomoc w Życiu dająca dostęp do specjalnych ofert, zniżek na towary i usługi oraz dedykowanej członkom Klubu 10 % zniżce na indywidualne ubezpieczenia majątkowe..

Jana ...Osoba przystępująca do ubezpieczenia składa PZU Życie SA deklarację przystąpienia, w której oświadcza, że spełnia kryteria przystąpienia, o których mowa w ust.

GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA oferowanego w ramach Klubu, na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy: Ubezpieczającym - PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą przy al.. "Deklaracja zmiany" - pole proszę zostawić puste (nawet w przypadku dotychczas ubezpieczonych .Dokumenty niezbędne do przystąpienia do ubezpieczenia: deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia na życie i OMS, deklaracja przystąpienia do klubu PZU Pomoc, oświadczenie PGA, dotychczasowa deklaracja z potwierdzeniem opłacenia ostatniej składki w ubezpieczeniu grupowym w komendzie.Numer deklaracji PZU W RAZIE WYPADKU DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO: 1.. KLUBU PZU POMOC W ŻYCIU dla (dalej Klub) Nazwa Jednostki Organizacyjnej np. zakładu pracy 2.. 4.Osoba fizyczna, która nie ukończyła 69 roku życia, będąca członkiem Klubu PZU Pomoc w Życiu, która przystąpiła do ubezpieczenia i która: 1) w miesiącu poprzedzającym początek odpowiedzialności PZU Życie SA z tytułu niniejszej umowy była objęta odpowiedzialnością PZU Życie SA z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie zawartego dla pracowników Grupy PKP (PKP SA, PKP PLK, PKP Intercity, PKP Cargo).Klub PZU Pomoc w Życiu - znajdziesz tu rabaty na zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych, możliwość wzięcia udziału w konkursach organizowanych tylko dla członków Klubu.DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO: 1..

Klubowicz ma prawo złożenia w terminie 10 dni od dnia przystąpienia do Klubu oświadczenia o odstąpieniu.Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 % zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń.

KLUBU PZU POMOC W ŻYCIU dla (dalej Klub) Nazwa Jednostki Organizacyjnej np. zakładu pracy 2.. GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA oferowanego w ramach Klubu, na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy: Ubezpieczającym - PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą przy al.. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU PZU POMOC W ŻYCIU DLA UNIWERSYTET WARSZAWSKI * Nazwa Jednostki Organizacyjnej np.: zakładu pracy, stowarzyszenia lub związku zawodowego I Wypełnij i zaznacz właściweMateriały informacyjne.. Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty.Zniżki udzielone w ramach karty Klubu PZU Pomoc w Życiu nie łączą się z innymi promocjami (inicjatywami sprzedażowymi) funkcjonującymi w PZU SA.. GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA oferowanego w ramach Klubu, na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy:DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO: 1.. Wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i klubu PZU Pomoc.. z siedzibą przy al.. GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S oferowanego w ramach Klubu na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy:7.. 2.RUPOWEGO UBEZPIECZENIA oferowanego w ramach Klubu G. na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy:DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO: 1.. Aby skorzystać z ubezpieczenia typ P Plus i przystąpić do nowych polis, należy wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia, zgodę na potrącanie składek oraz dodatkowo deklarację do KLUBU PZU POMOC w ŻYCIU.w celu przystąpienia do Programu Zusowiec należy: Zgłosić się do osoby prowadzącej ubezpieczenie w zakładzie pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt